NASZE
PROJEKTY

Jan Kaczkowski był dla ludzi życiową inspiracją. Aktywnie wspierał chorych i ludzi w potrzebie. Zobacz w jaki sposób kontynuujemy jego działalność.

Pamiętamy o Janie

BIBLIOTEKI

Chcemy, aby wszystkie biblioteki w Polsce dysponowały książkami księdza Jana Kaczkowskiego. 

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

Umieszczamy nazwisko ks. Kaczkowskiego w przestrzeni publicznej- nazwy ulic, instytucji oraz tablice pamiątkowe w ważnych miejscach z Jego życia

TŁUMACZENIA

Zadaniem fundacji jest tłumaczenie treści pozostawionych przez księdza Kaczkowskiego, tak aby mogli z nich korzystać potrzebujący nie tylko w Polsce

KONCERT 28.03

W rocznice śmierci ks. Kaczkowskiego

WYSTAWY

Zdjęcia z cytatami ks. Jana

COROCZNE EDYCJE
KALENDARZY

Z cytatami ks. Jana

Klinika Komunikacji

Celem Fundacji jest wypracowanie oraz wprowadzenie nowych standardów w relacjach pacjent – lekarz.

Relacje pacjent-lekarz to jedno z zagadnień, któremu ksiądz Jan Kaczkowski poświęcił wiele uwagi, zarówno jako dyrektor hospicjum, doktor nauk bioetycznych, jak i pacjent chorujący na nowotwór. Szerzenie jego idei w tym czasami bardzo trudnym obszarze to forma pielęgnowania pamięci o księdzu, który wciąż pozostaje bliski wielu ludziom.

Jak mawiał Jan „Najważniejsze jest z kim się choruje”. Im bardziej świadomi będą ludzie, którzy towarzyszą w chorobie, im lepiej będą się komunikować, tym łatwiej jest przejść przez chorobę, proces zdrowienia czy odchodzenia.

Projekt w przygotowaniu.

Nagroda

Ksiądz Jan Kaczkowski był bardzo aktywnym człowiekiem. Jego historia, doświadczenia i projekty dotknęły w pozytywny sposób tysiące ludzi. Wspieramy pamięć o jego najbardziej wyrazistych i znanych elementach z życia oraz ideach, w które wierzył. Postanowiliśmy co roku nagradzać wyjątkowe i wybitne osoby, które w szczególny sposób wyróżniły się w wybranych kategoriach i miały pozytywny wpływ na życie innych ludzi.

Kategorie i nagroda 2019 w przygotowaniu.

WSPIERAJ
NAS

Wspieraj z nami pamięć o Janie Kaczkowskim, księdzu, który żył i chorował w wyjątkowy sposób. Kontynuujemy to, co robiłby ksiądz Jan, gdyby ciągle żył. Niech spotkanie z Nim nadal trwa.

ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-780 Sopot

NIP 5851479784
REGON 368333914

konto PEKAO SA nr
54 1240 1242 1111 0010 7685 0834