fbpx

ZGŁOŚ
KANDYDATA

Chcemy wyróżnić wyjątkowych ludzi, tych odważnie i bezkompromisowo walczących o godność, równość i personalistyczne podejście do drugiego człowieka. Wbrew wszystkiemu, nie widząc przeszkód – zgodnie z ideami naszego patrona – Księdza Jana. Jeżeli sądzisz, że znasz kogoś, kto kwalifikuje się do Nagrody Okulary Ks. Kaczkowskiego i chciałbyś zgłosić jego kandydaturę, nie czekaj.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online dostępny poniżej lub pobierz formularz w wersji edytowalnej:

FORMULARZ DO POBRANIA
wypełniony formularz należy przesłać na adres nagroda@fundacjakaczkowskiego.org

Zadbaliśmy o przejrzystość formularza, jeżeli jednak będziesz miał pytania lub wątpliwości, napisz do nas koniecznie.


FAQ

Kogo mogę nominować do Nagrody?

Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba indywidualna. A także instytucja, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i firma działająca zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, której działanie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z trudnościami mogą się stać wzorem postępowania dla innych osób aktywnych w obszarach działań istotnych dla Fundacji.

Ilu kandydatów mogę zgłosić do Nagrody?

Każdy zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie, z zachowaniem postanowień Regulaminu Nagrody.

W jaki sposób mogę nominować kandydata?

Aby zgłosić kandydaturę wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy . Szczegółowy opis i kryteria wyboru znajdują się w treści Regulaminu Nagrody . Kapituła Nagrody, głosując nad wyborem Finalistów stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny kandydatów.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Celem Nagrody jest: wyróżnienie za wrażliwość oraz empatię w podejściu do drugiego człowieka, za odwagę i bezkompromisowość w walce o godność jego życia oraz – w przypadku osób znajdujących się u kresu życia – umierania. Szczególnie cenne dla Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego są inicjatywy w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i terminalnie, osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych, dyskryminowanych i definiowanych jako mniejszość.

Fundacja rozumie wsparcie jako działania na rzecz:

  1. podniesienia jakości życia ludzi chorych (rozwój, przemiana)
  2. podniesienia jakości opieki nad ludźmi chorymi, w szczególności w zakresie wspierającej komunikacji lekarz – pacjent
  3. idei medycyny paliatywnej
  4. wyrównywania szans ludzi z różnych powodów wykluczonych
  5. edukacji i promowania idei personalistycznego podejścia do drugiego człowieka
  6. promowania idei wolontariatu jako elementu rozwoju osobistego człowieka
  7. docenienia za niesienie pomocy ludziom słabym, dyskryminowanym czy z różnych powodów bezbronnym.

adres

ul. Kazimierza Wielkiego 16b/ 10
81-780 Sopot

telefon

+48 668 222 309

e-mail

kontakt@okularykaczkowskiego.org