fbpx

Serdecznie zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć z kartą przedstawiającą okulary i hasztag #dziękiJan. Grafikę można pobrać z naszej strony: #dziękiJan
Zebrane fotografie pozwolą na utworzenie kolażu przestawiającego postać ks. Jana Kaczkowskiego. To nie wszystko. Uzyskany kolaż umieścimy nie tylko w Social Mediach i na stronie www, ale także w fundacyjnym kalendarzu książkowym na rok 2020!

Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjakaczkowskiego.org do dnia 12 sierpnia 2019 włącznie. Rozdzielczość przesyłanych plików nie ma znaczenia: dostosujemy ich wielkość zależnie od otrzymanej ilości i rozmiaru końcowej grafiki. Do wiadomości prosimy dołączyć tekst zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych:

Udzielam Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870), przy ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000696590, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz materiałów filmowych za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację im. ks. Jana Kaczkowskiego działalnością. Osoby odpowiedzialne za promocję projektu są związane z Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego stosunkiem prawnym obejmującym dysponowanie materiałem zdjęciowym i filmowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. ks. Jana Kaczkowskiego.