fbpx

ZGODY

Darowizny

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870) przy ul. Kazimierza Wielkiego 16b/10 odbywa się w celu obsługi dokonanej przeze mnie darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą moich danych osobowych będą pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870) przy ul. Kazimierza Wielkiego 16b/10 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000696590, NIP: 5851479784, REGON: 368333914.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fundacjakaczkowskiego.org
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania podziękowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze strony internetowej www po przekazaniu przez Pana/Panią datku.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Przetwarzanie danych

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870) przy ul. Kazimierza Wielkiego 16b/10 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870) przy ul. Kazimierza Wielkiego 16b/10 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000696590, NIP: 5851479784, REGON: 368333914.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fundacjakaczkowskiego.org
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, subskrypcji newslettera, czyli otrzymywania najnowszych informacji o Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Wspieraj Autora na Patronite

ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-780 Sopot

PEKAO SA - EUR
10 1240 1242 1978 0011 2313 6737
IBAN: PL10124012421978001123136737

PEKAO SA - GPB
39 1240 1242 1789 0011 2313 6838
IBAN: PL39124012421789001123136838

PEKAO SA - USD
21 1240 1242 1787 0011 2313 6971
IBAN: PL21124012421787001123136971

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

NIP 5851479784
REGON 368333914
KRS 0000696590 

 

Konto PEKAO SA - PLN
54 1240 1242 1111 0010 7685 0834