fbpx

KRS 0000696590

Nie skreślaj skreślonych! Przekaż 1,5 % podatku
na projekt PaKa

Kto naprawdę potrzebuje
Twojego wsparcia

SKREŚLENI – to młodzi ludzie na życiowym zakręcie
Przebywają w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych.

Mają za sobą próby samobójcze, problemy z prawem, wyroki. Często nie mogą liczyć na swoich najbliższych, trudno im wrócić do normalnego życia.

Patryk Galewski

Kiedyś recydywista, ćpun i chuligan. Dziś szczęśliwy mąż, ojciec i szef kuchni.

Stworzył PROJEKT PaKa  –  INNE GAROWANIE,  z którym jeździ po polskich zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. To w nich, podczas warsztatów kulinarnych opowiada swoją historię, przywraca dzieciakom szansę na normalne życie.

Patryk jest też bohaterem filmu „JOHNNY” w reżyserii Daniela Jaroszka. W rolę Patryka wcielił się Piotr Trojan.

 

Ksiądz Jan Kaczkowski

W każdym widział człowieka wartościowego i ważnego.

Uratował swoich czterech „niebiologicznych synów”. Dał im nadzieję i przywrócił godność, a oni poczuli, że komuś na nich zależy. Dziś mają szczęsliwe życie.

Jednym z nich jest Patryk Galewski i to on kontynuuje pracę ks. Jana Kaczkowskiego.

 

Jak przekazać swój 1,5 % podatku

Wybierz odpowiednią formę rozliczenia
KRS: 0000696590

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą pobierz druk    PIT-OP   

Przekaż swój 1,5% podatku, OPP

         

Mamy nadzieję, że cała dotychczasowa działalność ks. Jana Kaczkowskiego, wspierającego tych, których inni skreślili, to najlepszy argument, by rozliczając PIT pamiętać o  Fundacji im ks. Jana Kaczkowskiego.

Dajemy nadzieję i siłę na powrót do normalnego życia.

Wyciągnijmy razem pomocna dłoń do tych, których inni skreślili 

Dziękujemy!

Rozliczenie PIT z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest OPP i jak wybrać OPP?

OPP to skrót od terminu „organizacji pożytku publicznego“. Organizacje mogą uzyskać status „organizacji pożytku publicznego” pod warunkiem prowadzenia działalności nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.
Każdy podatnik może w swojej deklaracji wskazać, na czyją rzecz zostanie przekazana kwota 1,5% podatku, pochodząca z jego zeznania rocznego lub korekty tego zeznania. OPP, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku, widnieją w wykazie, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku jest publikowany do 15 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Osoba, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydent) i składa zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, powinna wybrać OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Czy otrzymam mniejszy zwrot podatku deklarując 1,5% na rzecz OPP?

Nie. 1,5% nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie jest dodatkowym obciążeniem finansowym.
1,5% podatku umniejsza należność dla Państwa. Jest formą naszej dyspozycji, aby płacone przez nas podatki wsparły konkretny cel, wybraną przez nas organizację pożytku publicznego. W 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego 1 114 mln zł z rozliczenia 1% za 2021 r.

Dlaczego w 2023 kwota podatku na rzecz OPP wynosi 1,5%?

W związku z nowelizacją przepisów podatkowych z lipca 2022, w 2023 roku na rzecz OPP można przekazać 1,5% podatku – nie 1% podatku, jak miało to miejsce dotychczas. Kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Jak przekazać 1,5% podatku w zeznaniu rocznym?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Można złożyć zeznanie w formie papierowej lub elektronicznej.
W wersji papierowej, jeśli sporządzisz zeznanie samodzielnie i wskażesz w nim wybraną przez siebie OPP, jest to wiążące dla urzędu skarbowego.
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy uzupełnić, aby przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te należy wpisać:
• numer KRS organizacji. W przypadku Fundacji ks. Jana Kaczkowskiego: KRS 0000696590
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% i musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli 1,5% wynosi 31,43 zł należy przekazać 31,40 zł. Jeśli kwota wynosi 31,49 zł, przekazać należy 31,40 zł.
Sprawdź dane organizacji, które podajesz w deklaracji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, uniemożliwi przekazanie podatku na rzecz organizacji, a korekta nie będzie możliwa.

Kiedy mogę zadeklarować 1,5 % podatku na rzecz OPP?

Podanie OPP w zeznaniu podatkowym nie jest obowiązkowe. OPP może też zostać wskazana w terminowo złożonej korekcie tego zeznania (do miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej).
W tym roku zeznania podatkowe za 2022 r. można składać od 15 lutego do 2 maja.
UWAGA!
Jeśli podatnik złoży deklarację podatkową po terminie, traci prawo do przekazania 1,5%.
Jeśli podatnik złoży w terminie puste zeznanie, a w ramach korekty zadeklaruje przekazanie kwoty 1,5% na rzecz OPP, zostanie to uwzględnione.
Jeśli deklaracja roczna zostanie złożona przed 2 maja 2023 r., termin miesiąca na złożenie korekty liczy się od 2 maja, a nie od dnia złożenia deklaracji (czyli do 2 czerwca 2023 r.).
U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia. Korektę można przekazać Urzędowi Skarbowemu do końca lutego.
Aby kwota 1,5% została przekazana wybranej OPP, podatnik musi uregulować podatek, który jest podstawą ustalenia wysokości 1,5%. Termin dwóch miesięcy biegnie od momentu upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Jak 1,5% podatku trafia do OPP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, korekcie zeznania lub oświadczeniu PIT-OP, przekazuje na rzecz OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% Twojego podatku.
Warunkiem przekazania kwoty 1,5% przez US do OPP jest uregulowanie należnego podatku w pełnej wysokości (jeśli istnieje niedopłata), w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
W 2023 r. OPP otrzymają jeden zbiorczy przelew środków, opiewający na łączną kwotę pochodzącą ze wszystkich urzędów skarbowych.

Czy OPP posiada dane osobowe darczyńców 1,5% podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, korekcie zeznania lub oświadczeniu PIT-OP, przekazuje na rzecz OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% Twojego podatku.
Warunkiem przekazania kwoty 1,5% przez US do OPP jest uregulowanie należnego podatku w pełnej wysokości (jeśli istnieje niedopłata), w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
W 2023 r. OPP otrzymają jeden zbiorczy przelew środków, opiewający na łączną kwotę pochodzącą ze wszystkich urzędów skarbowych.

1,5% podatku od emerytów i rencistów

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku, nie musi składać wniosku, jeśli już wypełniał takie dane w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w poprzednich latach, a zawarte tam informacje nie uległy zmianie lub nie chce ich zmieniać. Organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Dotyczy to emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie składają oni zeznania PIT-37 albo PIT-36.
Emeryt/rencista, który nie ma możliwości założenia profilu zaufanego (PZ), nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania się do usługi Twój e-PIT, może złożyć deklarację PIT-OP. Należy wówczas podpisać PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2021 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).
PIT-OP można złożyć najpóźniej do 2 maja 2023 r. Złożenie tego oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Co to jest PIT-OP?

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS roczne rozliczenie podatkowe na druku PIT-40A. Na druku PIT-OP nie ma możliwości modyfikacji kwoty, jaka będzie przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP można przekazać wyłącznie 1,5% podatku z PIT-40A.
PIT-OP można przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, do dnia 2 maja roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie można przekazać elektronicznie (z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu), osobiście lub listownie za pośrednictwem poczty. Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.
Nie trzeba składać PIT-OP co roku, jeśli podatnik nie chce zmieniać zadeklarowanej OPP.
Emeryt/rencista, który osiąga dodatkowy przychód, powinien rozliczyć się samodzielnie na deklaracji podatkowej (nie poprzez PIT-40A). Wówczas PIT-OP nie obowiązuje i nie należy go składać.

Czy można przekazać 1,5% kilku organizacjom jednocześnie?

Podatnik może przekazać swój 1,5% podatku tylko jednej organizacji w ramach jednej deklaracji. Nie ma możliwości rozbicia 1,5% podatku z jednej deklaracji na kilka organizacji, nawet jeśli podatnik nie zadeklaruje przekazania całej kwoty z 1,5% na OPP.
Podatnik, który składa wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) może w każdym zeznaniu wskazać inną organizację pożytku publicznego. Może wskazać wiele razy tą samą OPP lub tyle różnych organizacji, ile jest deklaracji.

Wspieraj Autora na Patronite

ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-780 Sopot

PEKAO SA - EUR
10 1240 1242 1978 0011 2313 6737
IBAN: PL10124012421978001123136737

PEKAO SA - GPB
39 1240 1242 1789 0011 2313 6838
IBAN: PL39124012421789001123136838

PEKAO SA - USD
21 1240 1242 1787 0011 2313 6971
IBAN: PL21124012421787001123136971

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

NIP 5851479784
REGON 368333914
KRS 0000696590 

 

Konto PEKAO SA - PLN
54 1240 1242 1111 0010 7685 0834